Werken met groepsplannen in het V.O.

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Het werken met groepsplannen in het Voortgezet Onderwijs zorgt ervoor dat docenten hun onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften en op het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. Groepsplannen maken het handelen van de docent inzichtelijk en leveren kijk op de haalbaarheid van het realiseren van passend onderwijs. Docenten werken meer doelgericht doordat zij zicht krijgen op leerlijnen, leerdoelen en de maatregelen die tot gewenste opbrengsten leiden. Het onderwijs en de zorg worden planmatig en cyclisch vorm gegeven. De zorgroutes voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, worden inzichtelijk gemaakt en constructief benut. Samenwerking met ouders en zorgpartners krijgt daarin een prominente rol.

Opbrengsten

Met het invoeren van het werken met groepsplannen wordt het volgende bereikt:

 1. Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
 2. Benadering vanuit een interactioneel perspectief: deze leerling, deze school, met deze docenten, met deze ouders
 3. De docenten en de mentor staan centraal
 4. Uitgangspunt zijn de positieve aspecten van de leerling, de docent en de ouders
 5. Docenten, mentoren, ouders, leerling en externen werken constructief samen
 6. Het handelen van de docent is doelgericht en planmatig
 7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

Het professionaliseren van leerkrachten is een belangrijke doelstelling de komende jaren in het kader van Passend Onderwijs. Het is belangrijk dat docenten het onderwijs goed afstemmen op de verschillende leerlingen in de groep. Vooral ook op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften (waaronder zorgleerlingen en hoogbegaafde en excellente leerlingen). Belangrijke middelen zijn de effectieve instructie, het formuleren en stellen van heldere doelen, zorgen voor een goed aanbod (focus op kernvakken), gerichte activiteiten, effectieve kennisoverdracht, goed klassenmanagement en kritische evaluatie van de effecten van de onderwijsinspanningen.

De IJsselgroep maakt bij het werken met groepsplannen veel gebruik van oplossingsgerichte technieken. We richten ons hierbij vooral op de attitude van de docent. De docent observeert de kansen, analyseert wat de leerling lukt, waarom dit zo is en hoe hij in het handelen deze kansen kan benutten. Er wordt actief gezocht naar krachten en hulpbronnen die het behalen van doelen kunnen vergemakkelijken.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Procesbegeleiding
 • Groepsplannen
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Sector(en)
 • VMBO
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
Recensies