Coöperatieve Leerstrategieën in het Speciaal Onderwijs

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Hoe krijgen we onze leerlingen meer betrokken tijdens leergesprekken en instructie? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee doet?
Er is weinig samenwerking en interactie tussen de leerlingen in onze groepen, hoe kunnen we daar verandering in brengen? Hoe stimuleren we de sociale vaardigheden van onze leerlingen?

Volg een workshop, training of invoeringstraject Coöperatieve Leerstrategieën in het Speciaal Onderwijs waarin u geïnformeerd wordt over de mogelijkheden die deze werkwijze, ook u, biedt.  Kijk en ervaar hoe het inzetten van coöperatieve leerstrategieën een antwoord kan zijn op de bovenstaande vragen. 
De kracht van de inzet van CLS  ligt vooral in meer leren door betrokkenheid en interactie en het effectief samenwerken gericht op leerresultaat voor álle leerlingen.

Wat u kunt verwachten:
Kennismaking met en ervaren van

 • de meerwaarde van de inzet van CLS bij het betrekken van alle leerlingen bij het onderwijsleerproces
 • de meerwaarde van de inzet van CLS bij het stimuleren van de samenwerking tussen de leerlingen en het vergroten van hun sociale vaardigheden
 • de zeven sleutelbegrippen van structureel coöperatief leren, die de werkwijze succesvol maken
 • enkele interactieve  werkvormen die u in uw groepssituatie kunt organiseren en ervaringen die hiermee zijn opgedaan in het SO (ZML)
 • een traject CLS om de werkwijze in de school te realiseren

 

Laat u  inspireren tijdens onze ondersteuning over Coöperatieve Leerstrategieën toepassen in het Speciaal onderwijs.

Samen nog meer leren mét plezier!

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Schoolontwikkeling
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Pedagogisch medewerker
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
Recensies