Balanced Leadership

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Goed leiderschap is essentieel voor zo hoog mogelijke leerresultaten van een school. Leiderschap is door de eeuwen heen altijd nauw in verband gebracht met het goed functioneren van complexe organisaties. Adviezen aan schoolleiders zijn echter niet gebaseerd op duidelijke, goed onderbouwde researchresultaten. Uit onderzoek blijkt dat een kwalitatief goede leiding van een school en hoge leerprestaties een correlatie vertoont van 0.25 . Ook  bovenschoolse leiding heeft invloed op het leren van kinderen: een goed bovenschoolse leiding en leerprestaties hebben een correlatie van 0,24. Dus leiding  heeft wel degelijk invloed op hoge leeropbrengsten. In een workshop, opleiding of adviestraject over 'balanced Leadership' krijgt u inzicht in de wijze waarop u leidershap in uw school vorm gegeven kan worden. Niet alleen de directeur speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook de manier waarop leiderschap in de totale schoolorganisatie vorm gegeven wordt. Leiderschap is daardoor meer geborgd en heeft meer effect op de leeropbrengsten.

In onze workshop, opleiding en adviestrajecten over Balenced Leadership maken wij gebruik van research gegevens van o.a. Dr. Marzano die handvatten geeft om het onderwijskundig leiderschap vorm te geven. Deze inhouden zijn terug te vinden in onze uitgaven:

 • Wat werkt: leiderschap op school 
 • Wat werkt: bovenschools leiderschap

Wij komen graag met u in gesprek om te kijken op welke manier wij u kunnen ondersteunen om Balanced Leadership te realiseren in uw situatie.

Opbrengsten

Graag formuleren wij samen met u de gewenste opbrengsten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Schoolontwikkeling
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Havo
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Kwaliteitszorg
 • Kwaliteitszorg beleid
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
Recensies