Aan de slag met opbrengstgericht werken in een lerende cultuur

Prijs

Op aanvraag

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

“Sturen op resultaat is ingrijpen in de processen!” deze conclusie trok het onderzoeksteam van R. Marzano naar aanleiding van een meta-analyse over de invloed van besturen op prestaties en ontwikkeling van leerlingen in scholen*). In deze masterclass krijgt u handreikingen om te komen tot actiestappen voor uw scholen gericht op onderwijssucces van leerlingen.

Weten Wat Werkt is hierbij niet voldoende. Verbeteren van onderwijs is samen op reis gaan. Wat succesvolle routes zijn en hoe u op weg kunt gaan komt in deze dag aan de orde.

Aan de hand van informatie uit onderzoek - over succesvolle verbeteringen- gaat u direct aan de slag om verbindingen te leggen met uw praktijk. We besteden specifiek aandacht aan de rollen van bestuurder(s), (onderwijskundig) schoolleiders en / of veranderaars in het systeem. Op welke manier wordt het leren in de organisatie gestimuleerd en ontstaat een professionele leergemeenschap met reflectie en dialoog op alle niveaus.

Wij komen graag met u in gesprek om te zorgen dat u tot een eigen ontwikkelkader en een overzicht van aandachtspunten en ingrediënten voor uw eigen praktijk komt.

*)district leadership that Works, marzano & waters, solution tree, Mcrel 2009

Opbrengsten

Graag formuleren wij samen met u de gewenste opbrengsten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Schoolontwikkeling
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Havo
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie/professionele cultuur
 • Doelgroep(en)
 • Schoolbestuur
 • Schoolleiding
Recensies