Thinking Skills

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Het doel van onderwijs is leerlingen klaarstomen voor hun toekomst en zorgen dat zij hun plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving. Deze samenleving is dynamisch, verandert snel en stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers. Die moeten zich snel kunnen aanpassen, steeds in staat en bereid zijn hun bakens te verzetten, steeds nieuwe oplossingen bedenken voor nieuwe problemen.

Ook de kinderen die in die samenleving opgroeien zijn anders dan de generatie vóór hen: ze communiceren anders en zoeken en krijgen informatie langs andere wegen. Het is evident dat het onderwijs bij deze ontwikkelingen zou moeten aansluiten en niet langer zo sterk gericht kan zijn op het overdragen van pakketjes kennis, maar leerlingen zou moeten leren helder te denken. Helder denken kan de overvloed aan kennis die over jonge mensen wordt uitgestort structureren: eerst inventariseren, dan ordenen en dan pas oordelen. Wie helder denkt kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op de hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten, is kritisch en creatief.

Opbrengsten

Het concept Thinking Skills is erop gericht leerlingen helder te leren denken en heeft al verbluffende resultaten opgeleverd:

 • Leerlingen leren beter en sneller, ook – en met name – zwakke leerlingen.
 • Leerlingen leren met meer plezier en betrokkenheid.
 • Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren.
 • Schooluitval vermindert door toegenomen motivatie.
 • Sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen versnelt.
 • Docenten werken met meer plezier in een nieuwe, even cruciale rol.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Sector(en)
 • VMBO
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Schoolleiding
Recensies