Opbrengstgericht werken

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De kracht van opbrengstgericht werken zit in doelgericht denken en handelen, in systematisch de opbrengsten analyseren en maatregelen nemen voor verbetering van uw onderwijsprogramma. U ervaart dat uw handelen er werkelijk en meetbaar toe doet. U werkt naar een duidelijk doel, raakt enthousiast en krijgt zicht op hoe belangrijk u bent. Betere prestaties leiden tot (nog) meer plezier in uw werk.

Om de resultaten van uw school te verhogen, is het belangrijk om de ontwikkeling van uw leerlingen te volgen op leerling-, groeps- en schoolniveau. IJsselgroep ondersteunt u bij het formuleren van uw doelen en begeleidt het proces. Steeds wordt de link gelegd tussen de ontwikkelingen op U merkt niet alleen dat de opbrengsten omhoog gaan, maar ook dat de dialoog binnen uw schoolteam een impuls krijgt en dat de rol van de leerkracht en directeur cruciaal is.

Opbrengsten

Het resultaat:

 • Een schoolbreed kader.
 • Een gezamenlijke opbrengstgerichte werkcyclus en –procedure.
 • Het analyseren van groeps- en schoolresultaten en het formuleren van doelen.
 • Iedereen kent zijn/haar rol binnen opbrengstgericht werken en kan deze rol op zich nemen.
 • Iedereen is in staat de opbrengstgerichte cyclus te doorlopen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies