‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Wilt u uw eigen methode voor technisch lezen en spellen effectiever gebruiken? Dit kan met de preventieve instructiemethodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen. Dure oplossingen in de vorm van allerlei hulp buiten de klas of buiten de school zijn dan niet nodig.

Opbrengsten


IJsselgroep ontwikkelde ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ om uitval bij lezen en spellen te voorkomen. De methodiek richt zich op de kernonderdelen die nodig zijn om goed te leren lezen en spellen. Zo leer je kinderen lezen en spellen gaat uit van een aantal vaste onderdelen in de instructieles voor technisch lezen en spellen. De instructie wordt groepsgewijs gegeven. De methodiek voorkomt onnodige uitval en wordt al op veel scholen toegepast. U kunt bij iedere methode voor technisch lezen (tot en met AVI 9) en spellen (tot en met groep 8) de werkwijze toepassen.

Inhoudelijk kiest ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ voor de klanksynthesebenadering met veel aandacht voor spelling (dictee). De kinderen leren met de methodiek meteen de aangeleerde letters te schrijven. In de niet-klankzuivere periode bieden we, waar mogelijk, regels aan en laten kinderen deze verwoorden.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
Recensies