Kaleidoscoop opleiding LTTP

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen en een van de VVE-programma’s die basisscholen en peuterspeelzalen kunnen invoeren. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Het programma is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in groep 1 en 2 van de basisschool. Maar is ook aangepast voor gebruik in buitenschoolse opvang en in groep 3 en verder van de basisschool. Het programma is in het bijzonder geschikt voor het vergroten van onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties.

Opbrengsten

Het hart van het programma is actief leren, het nemen van eigen initiatieven door kinderen en het volgen van de ontwikkeling via de sleutelervaringen. Alle onderdelen van Kaleidoscoop ondersteunen deze drie uitgangspunten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Beginnende geletterdheid
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
Recensies