Doe meer met Bas

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Doe meer met Bas is een thematisch speel- en leerprogramma en is gekoppeld aan de succesvolle reeks Bas-prentenboeken. Doe meer met Bas is een doorlopend programma, geschikt voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van de basisschool. Doe meer met Bas is vernieuwd en uitgebreid. De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies heeft het programma erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’.

Opbrengsten

Doe meer met Bas zorgt voor een optimale ontwikkeling van de kinderen in uw groep. Om dat te bereiken zijn in het programma de nieuwste inzichten verwerkt over het effectief stimuleren van kinderen. Het programma is gericht op:

 • Taalontwikkeling
 • Rekenen
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motoriek

Doe meer met Bas bestaat uit acht thema’s die elk aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Enkele voorbeelden zijn taal, rekenen en spelontwikkeling. U werkt drie à zes weken aan een thema, de kinderen kunnen zo het thema diepgaand onderzoeken.

Effectief werken met een vve-programma stelt hoge eisen aan leidsters en leerkrachten. Daarom hebben Driestar Educatief en IJsselgroep een intensieve training ontwikkeld. Tijdens de training leert u hoe u uw Bas-aanpak het beste aan kunt laten sluiten bij de behoeften van de kinderen in uw groep. Daarbij is er aandacht voor kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Bovendien is er ruimte aandacht voor het verder uitbouwen van uw eigen vaardigheden. De training is zeer praktisch van aard.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Beginnende geletterdheid
 • Beginnende gecijferdheid
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
Recensies