Hogere opbrengsten bij begrijpend lezen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Lezen speelt een belangrijke rol om goed te functioneren op school en in de maatschappij. Om actief deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is lezen een onmisbare vaardigheid. Een aanzienlijk aantal leerlingen in het reguliere basisonderwijs heeft problemen met begrijpend lezen. Naar schatting leest 30% van de leerlingen met onvoldoende begrip. Dit belemmert hen zowel in hun vervolgopleiding als in hun functioneren in onze hoog
geletterde samenleving.

Opbrengsten

Voorafgaand aan een begrijpend leestraject maken we samen met school eerst een inventarisatie via een verdiepte intake of quickscan. De uitkomsten hiervan bepalen waar we de accenten leggen ten aanzien van:

 • Heldere doelen, monitoring, de doorgaande leerlijnen vanuit de op school gebruikte leesmethode, effectieve leestijd, borging.
 • Leesresultaten doorvertalen naar acties op school- en groepsniveau.
 • De kwaliteit van de leesinstructie en gedifferentieerd werken met een basisaanbod, intensief aanbod, verdiept aanbod; zicht krijgen op de leesbehoeften van de leerlingen met een passend aanbod.
 • Effectieve leesdidactiek met modelling door de leerkracht van evidence-based leesstrategieën.
 • Voorschotbenadering en accenten in het aanbod van de onderbouw.
 • Leesbevordering/leesmotivatie/leesplezier.
 • Effectieve begeleiding van risicoleerlingen.
 • Toepassen van leesvaardigheden bij andere vakken.

Met deze aanpak sluit u in uw leesonderwijs aan bij wat werkt in de school en in de klas gebaseerd op evidence based leesinzichten en kenmerken van effectief onderwijs.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
Recensies