Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Type

Adviestraject

Beschrijving

In juni 2011 is het officiële protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) gepresenteerd door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO). Het protocol is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van OCW.

Het protocol ERWD is erg gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het rekenonderwijs. In het protocol wordt ervan uitgegaan dat rekenproblemen ontstaan door onvoldoende afstemming tussen de ondersteuningsbehoefte van kinderen bij rekenen en het geboden reken/wiskundeonderwijs. Dyscalculie wordt gedefinieerd als het ondervinden van hardnekkige rekenproblemen, ook nadat er voldoende afstemming tussen het geboden rekenonderwijs en de onderwijsbehoeften van het kind tot stand is gekomen.

Opbrengsten

Implementatie van het protocol ERWD is dus een investering in de verbetering van het rekenonderwijs op uw school. Implementatie is niet in eerste instantie gericht op het verkrijgen van of komen tot dyscalculieverklaringen. Het geven van hulp aan kinderen is niet gekoppeld aan het hebben van een (dyscalculie)verklaring.

IJsselgroep biedt u een traject waarin uw leerkrachten vaardig worden in het gebruik van het protocol en waarin ze de daarin aangegeven hulpmiddelen bij het leren rekenen verder oefenen en in de klas leren gebruiken.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Rekenen / dyscalculie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies