Psychopathologie: diagnostiek en begeleiding

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Leerlingen met PDD-NOS/Asperger, ADHD/ADD, NLD, ODD/CD confronteren hun omgeving met een aantal specifieke problemen. In de workshop gaan we de achtergrond van hun functioneren en hun specifieke manieren van informatieverwerking verkennen. Vervolgens gaan we die kennis vertalen naar gerichte vormen van ondersteuning voor deze leerlingen. De opbrengst is dat je weet hoe je in jouw les en in jouw lokaal deze leerlingen een goede vorm van ondersteuning kunt geven.

Inhoud trainingsbijeenkomsten:

a)    Oorzaken en kenmerken van ADHD/ADD, ASS, NLD, ODD/CD*

b) ADHD/ADD, ASS, NLD, ODD/CD* en puberteit: gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

c) ADHD/ADD, ASS, NLD, ODD/CD* en voortgezet onderwijs: gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling en de werkhouding

d)    Begeleiding: algemene begeleidingssuggesties en sociaal-emotioneel; werken met casussen.

e)    Begeleiding: sociaal-emotioneel en didactisch; werken met casussen.

 De bijeenkomsten kennen een praktische insteek. Vanuit bruikbare achtergrondinformatie over de stoornis en de aanpak, wordt via vele praktijkvoorbeelden (casussen) de vertaalslag gemaakt naar het signaleren en begeleiden in de klas. Het aandragen van eigen casussen door docenten (op papier of via videobeelden) wordt daarom sterk aangemoedigd.

* afhankelijk van de vraagstelling van de school

Opbrengsten

Het doel van de scholing is het wegnemen van de handelingsverlegenheid bij specifiek gedrag van leerlingen, met andere woorden het vergroten van pedagogische docentvaardigheden als verdieping van het huidige handelingsrepertoire. Wat aan bod komt in de scholing moet derhalve onmiddellijk toepasbaar zijn en de innerlijke vraag oproepen:

wat ga ik als docent doen in mijn klas met het geleerde in de scholing?

Doelstellingen:

 • theoretische inzicht en praktische kennis in de problematiek vergroten
 • uitbreiding van docentcompetenties, specifiek de signalerings- en diagnosticeringsvaardigheden, alsmede het handelingsrepertoire met betrekking tot de problematiek.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Personeel & Organisatie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies