ROE, gedragsverandering omdat leerlingen het zelf willen

Type

Adviestraject

Beschrijving

‘Ieder jaar is het weer een puzzel wie deze groep les gaat geven, ze luisteren niet en er heerst voortdurende onrust.’

‘Het is verbazend hoe slordig Herma haar werk vaak afraffelt, terwijl er iedere keer iets van wordt gezegd.’

De overeenkomst tussen beide klachten? Het gaat om het niet opvolgen van gedragsregels. Een probleem waar iedere leerkracht zo nu en dan tegen aan loopt.
ROE (Regels opstellen, Oefenen en Evaluaren) is gericht op moeilijke groepen en individuele gedragsproblemen. ROE is er om leerlingen vanuit zichzelf te motiveren regels op te volgen. Het kan ook een doorbraak creëren bij een hardnekkig gedragsprobleem. U bereikt veel door met leerlingen regels af te spreken, het afgesproken gedrag te oefenen en te evalueren. U zult de werkwijze van ROE en de consequentheid ervan ervaren als nieuw en tegelijkertijd voor de hand liggend.

Opbrengsten

ROE is gebaseerd op de succesfactoren van de cognitieve gedragstherapie en niet meer op nog veel gebruikte conditioneringstechnieken, zoals onnatuurlijke beloningen en beloningssystemen. Leerlingen aan het denken zetten staat centraal. Via het stellen van vragen, luisteren en samenvatten zet u als leerkracht de leerlingen aan het denken over hun gedrag. Het effect is dat leerlingen hun gedrag veranderen omdat ze het zelf belangrijk vinden en niet omdat het als regel wordt opgelegd. Ze veranderen ook omdat ze precies weten om welk gedrag het gaat en u helpt hen om hun eigen gedragsverandering te zien en te waarderen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Sociale competentie
 • Gedragsproblemen
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
Recensies