Ouder als educatief partner

Type

Adviestraject

Beschrijving

U weet dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de ontwikkeling van leerlingen in het algemeen en op leerprestaties in het bijzonder. Vanuit openheid en transparantie wilt u dat ouders zich voortdurend kunnen informeren over de resultaten die hun kind boekt. U gebruikt daarbij, waar mogelijk, digitale media, bijvoorbeeld via Basisschoolnet. Van daaruit gaat u het gesprek met ouders aan als volwaardig educatief partner. Dat heeft gevolgen voor de vormen en middelen die u inzet en de professionele kwaliteit van de communicatie.

 

Opbrengsten

U ontwikkelt een visie op educatief partnership vanuit de maatschappelijke behoefte aan openheid en transparantie en aan digitale bereikbaarheid. Ouders stellen steeds vaker eisen aan de manier waarop u als school educatief partnership inzet. U onderzoekt of u ouders als klant of als partner ziet en wat dat voor u betekent. U denkt na over wederzijdse verwachtingen. U staat stil bij het traject dat ouders en school samen doorlopen van begin tot eind, van intake tot exitgesprek. U denkt na of een oudercontract bij uw school past. U ontwikkelt een lijst met actiepunten om educatief partnership te ontwikkelen. U onderzoekt welke vormen en middelen u daarbij in kan zetten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Opvoedondersteuning
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
Recensies