Leerproblemen

Met de invoering van passend onderwijs zullen er steeds meer kinderen die voorheen naar het speciaal basisonderwijs gingen, in het regulier onderwijs blijven. Deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie, maar ook over leerachterstanden in het algemeen, is daarom belangrijker dan ooit. Onderwijsexpertise.nl biedt een grote variatie aan producten voor het begeleiden en onderzoeken van leerlingen. Daarnaast zijn er speciale trajecten gericht op het verder ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden.

Toon aanbod

Rekengesprekken

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten. In de bijeenkomsten zal onder andere worden ingegaan op de volgende onderwerpen:- de plaats van rekengesprekken binnen het Protocol ...

Lees verder

Diagnostiek en onderzoek: inzicht in specifieke leer- en gedragsproblemen

Leerlingenzorg

Leerkrachten en interne begeleiders hebben geregeld vragen over de ontwikkeling van hun leerlingen. Extra hulp en begeleiding in de school hebben te weinig effect gehad. ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen

Scholen krijgen wel eens te maken met een leerling die chronisch of langdurig ziek is. Dit kan gevolgen hebben voor het doorlopende leerproces voor deze leerlingen. Om te voorkomen dat zij te veel achterstand oplopen, kan de school de hulp van een consulent OZL inroepen. Deze gespecialiseerde consulenten kunnen antwoord geven op de vragen die een leraar heeft, maar coördineren ook de samenwerking tussen school, ouders en betrokken instanties. Ruim 120 consulenten OZL die verspreid werkzaam zijn bij de Onderwijsadviesbureaus of bij de educatieve diensten van de Universitaire Medische Centra, vormen gezamenlijk het expertnetwerk Ziezon (Ziek zijn en onderwijs). Op www.onderwijsexpertise.nl en www.ziezon.nl vind je meer informatie over de werkwijze van de dienstverlening OZL.

Toon aanbod

Onderwijs aan zieke leerlingen

Adviestraject

Scholen kunnen te maken krijgen met een ernstig (langdurig) ziek kind. Ook voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. De band met ...

Lees verder

Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen

Als je ziek bent, lijkt alles in je leven te veranderen. Even geen patiënt maar gewoon leerling zijn, is dan heel prettig. Kinderen en jongeren ...

Lees verder