Schoolomgeving

De wijk, de wijkagent, schoolmaatschappelijk werk, en niet te vergeten, ouders. Het zijn maar een paar van de partners waarmee scholen samenwerken om kinderen een omgeving te bieden waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onderwijsexpertise.nl biedt tal van programma’s en producten gericht op het stimuleren van partnerschap en samenwerking. Zo zijn er speciale programma’s met aandacht voor schooluitval, samenwerking met het bedrijfsleven en aansluiting po-vo en vo-ho.

Toon aanbod

Burgerschap

U hebt de pedagogische opdracht invulling te geven aan actief burgerschap. Op uw school worden tien-tegen-één al veel lessen gegeven en activiteiten ondernomen die passen ...

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Iedereen vindt de samenwerking tussen (voor)scholen, leraren en ouders erg belangrijk. Terecht, want er bestaat ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Mediawijsheid

Internet, televisie en mobiele telefoons zijn onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Ook kinderen komen in aanraking met verschillende media. Hoe kunnen zij hier het beste mee omgaan? En hoe pas je mediawijsheid toe in de klas? Kijk naar ons aanbod met betrekking tot mediawijsheid op onderwijsexpertise.nl! Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureau ’s beschikken over het Keurmerk Onderwijsadvies

Toon aanbod

Mediawijsheid in het onderwijs

Training / workshop / opleiding

Leerlingen komen al op jonge leeftijd in aanraking met verschillende media, zoals televisie, internet en mobiele telefoons. Hoewel zij zich technisch heel vaardig voelen zijn ...

Lees verder

Nieuwe media en onderwijs - Waardevol onderwijs

Training / workshop / opleiding

Het onderwijs staat voor de uitdaging om de omslag te maken van platte leerfabrieken naar instanties die vanuit bevlogenheid de leiders van de toekomst afleveren. ...

Lees verder