Schoolomgeving

De wijk, de wijkagent, schoolmaatschappelijk werk, en niet te vergeten, ouders. Het zijn maar een paar van de partners waarmee scholen samenwerken om kinderen een omgeving te bieden waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onderwijsexpertise.nl biedt tal van programma’s en producten gericht op het stimuleren van partnerschap en samenwerking. Zo zijn er speciale programma’s met aandacht voor schooluitval, samenwerking met het bedrijfsleven en aansluiting po-vo en vo-ho.

Toon aanbod

Toelaatbaarheidsonderzoek LWOO

Adviestraject

Deskundige ondersteuning bij het nemen van de beslissing over plaatsing van leerlingen van groep 8 van het primair onderwijs in het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en ...

Lees verder

Media en opvoeding

U vindt het belangrijk dat kinderen op een verantwoorde wijze gebruik maken van de mogelijkheden die (moderne) media bieden. Bovendien wilt u hen bewust maken ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen

Scholen krijgen wel eens te maken met een leerling die chronisch of langdurig ziek is. Dit kan gevolgen hebben voor het doorlopende leerproces voor deze leerlingen. Om te voorkomen dat zij te veel achterstand oplopen, kan de school de hulp van een consulent OZL inroepen. Deze gespecialiseerde consulenten kunnen antwoord geven op de vragen die een leraar heeft, maar coördineren ook de samenwerking tussen school, ouders en betrokken instanties. Ruim 120 consulenten OZL die verspreid werkzaam zijn bij de Onderwijsadviesbureaus of bij de educatieve diensten van de Universitaire Medische Centra, vormen gezamenlijk het expertnetwerk Ziezon (Ziek zijn en onderwijs). Op www.onderwijsexpertise.nl en www.ziezon.nl vind je meer informatie over de werkwijze van de dienstverlening OZL.

Toon aanbod

Onderwijs aan zieke leerlingen

Adviestraject

Scholen kunnen te maken krijgen met een ernstig (langdurig) ziek kind. Ook voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. De band met ...

Lees verder

Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen

Als je ziek bent, lijkt alles in je leven te veranderen. Even geen patiënt maar gewoon leerling zijn, is dan heel prettig. Kinderen en jongeren ...

Lees verder