Passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs staat op de agenda van veel scholen. In het nieuwe stelsel passend onderwijs krijgen scholen de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Met de komst van de zorgplicht zijn er nieuwe verantwoordelijkheden bijgekomen, maar ook samenwerkingsinitiatieven en een vraag naar expertise en deskundigheid. Onderwijsexpertise.nl biedt scholen ondersteuning bij de invoering van passend onderwijs.

Toon aanbod

Meervoudige intelligentie & coöperatieve leerstrategieën

Het is wetenschappelijk aangetoond dat door werken volgens de meervoudige intelligentie (MI) benadering en coöperatief leren (CL) de leeropbrengsten omhoog gaan. Coöperatief leren stelt de ...

Lees verder

Leerlijnen Taal & Handelingsgericht werken

Training / workshop / opleiding

Goed zicht hebben op leerlijnen maakt het mogelijk uw leerdoelen heel precies te bepalen. Vervolgens kunt u vanuit deze leerdoelen uw onderwijs inrichten. Leerlingen in ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen

Scholen krijgen wel eens te maken met een leerling die chronisch of langdurig ziek is. Dit kan gevolgen hebben voor het doorlopende leerproces voor deze leerlingen. Om te voorkomen dat zij te veel achterstand oplopen, kan de school de hulp van een consulent OZL inroepen. Deze gespecialiseerde consulenten kunnen antwoord geven op de vragen die een leraar heeft, maar coördineren ook de samenwerking tussen school, ouders en betrokken instanties. Ruim 120 consulenten OZL die verspreid werkzaam zijn bij de Onderwijsadviesbureaus of bij de educatieve diensten van de Universitaire Medische Centra, vormen gezamenlijk het expertnetwerk Ziezon (Ziek zijn en onderwijs). Op www.onderwijsexpertise.nl en www.ziezon.nl vind je meer informatie over de werkwijze van de dienstverlening OZL.

Toon aanbod

Onderwijs aan zieke leerlingen

Adviestraject

Scholen kunnen te maken krijgen met een ernstig (langdurig) ziek kind. Ook voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. De band met ...

Lees verder

Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen

Als je ziek bent, lijkt alles in je leven te veranderen. Even geen patiënt maar gewoon leerling zijn, is dan heel prettig. Kinderen en jongeren ...

Lees verder