Opbrengstgericht werken

Scholen die systematisch de toetsgegevens van leerlingen analyseren en die vervolgacties ondernemen als dat nodig is, presteren beter. Dat blijkt uit gegevens van de Onderwijsinspectie. Maar wanneer werkt een school echt opbrengstgericht en wat is daar voor nodig? Via de tools en adviestrajecten op Onderwijsexpertise.nl kunnen scholen hun kwaliteitsbeleid tegen het licht houden. Daarnaast biedt Onderwijsexpertise.nl verschillende producten om opbrengstgericht werken op school in te voeren en te borgen.

Toon aanbod

KIJK! Opfrissen

Training / workshop / opleiding

De 3 essenties zijn: - Basisgegevens: hoe zat het ook al weer? Hoe observeer je basiskenmerken? Betrokkenheid? En wat registreer je? - Wat zijn goede ...

Lees verder

Audit - voor bijvoorbeeld taal of rekenen

Een audit is een nulmeting om de stand van zaken rondom een vakspecifiek onderwerp in kaart te brengen. Denk hierbij aan taal en rekenen. De ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Mediawijsheid

Internet, televisie en mobiele telefoons zijn onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Ook kinderen komen in aanraking met verschillende media. Hoe kunnen zij hier het beste mee omgaan? En hoe pas je mediawijsheid toe in de klas? Kijk naar ons aanbod met betrekking tot mediawijsheid op onderwijsexpertise.nl! Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureau ’s beschikken over het Keurmerk Onderwijsadvies

Toon aanbod

Mediawijsheid in het onderwijs

Training / workshop / opleiding

Leerlingen komen al op jonge leeftijd in aanraking met verschillende media, zoals televisie, internet en mobiele telefoons. Hoewel zij zich technisch heel vaardig voelen zijn ...

Lees verder

Nieuwe media en onderwijs - Waardevol onderwijs

Training / workshop / opleiding

Het onderwijs staat voor de uitdaging om de omslag te maken van platte leerfabrieken naar instanties die vanuit bevlogenheid de leiders van de toekomst afleveren. ...

Lees verder