Passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs staat op de agenda van veel scholen. In het nieuwe stelsel passend onderwijs krijgen scholen de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Met de komst van de zorgplicht zijn er nieuwe verantwoordelijkheden bijgekomen, maar ook samenwerkingsinitiatieven en een vraag naar expertise en deskundigheid. Onderwijsexpertise.nl biedt scholen ondersteuning bij de invoering van passend onderwijs.

Toon aanbod

Uitgaan van verschillen

Training / workshop / opleiding

De essenties van deze opleiding zijn: Verschillen op klas, team, school en omgevingsniveau benutten voor optimale leer- en ontwikkelingsresultaten voor alle kinderen Je kunt de ...

Lees verder

Werken met groepsplannen in het V.O.

Training / workshop / opleiding

Het werken met groepsplannen in het Voortgezet Onderwijs zorgt ervoor dat docenten hun onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften en op het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat is van groot belang op de ontwikkeling van een kind, vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkracht is degene die het meest invloed heeft op het pedagogisch klimaat in de klas. Op Onderwijsexpertise.nl vind je experts en aanbod om je hierbij te ondersteunen.

Toon aanbod

Pesten lossen we samen op

Training / workshop / opleiding

Ik voel me niks waard’ ‘Ik heb geen zin meer in die rotschool’ ‘Hij vraagt er toch zelf om?!’ ‘Vindt u het normaal dat zij ...

Lees verder

Opleiding coördinator sociaal veilige school

Training / workshop / opleiding

Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkelen zich beter en leren beter in een sociaal veilig en positief klimaat. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. ...

Lees verder