Drs. Daniëlle van der Werf

Download vcard
of bel

06 46 19 73 92

Functie

Senior Onderwijsadviseur & GZ-psycholoog

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Friesland
 • Flevoland
 • Specialisme
 • Aanvankelijk lezen
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Taal / dyslexie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Onderwijscontinuüm
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Voortgezet lezen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Sector(en)
 • VMBO
 • Praktijkonderwijs
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Schoolleiding
 • Leerkracht
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • meer