De Scan Gedragsmanagement

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Beschrijving

De Scan Gedragsmanagement is een eenvoudig en uniek instrument dat online is in te vullen. U brengt er mee  in beeld welke factoren van invloed zijn op het leer- en klasklimaat. Het maakt ook zichtbaar hoe deze factoren met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.
De scan omvat 10 factoren. Factoren op leraar-niveau, op leerling-niveau en op school- of teamniveau komen aan bod. De scan is gebaseerd op onderzoek van Robert Marzano en de werkwijzen van Spencer Kagan. Onderzoek bevestigt wat u ongetwijfeld al weet: pedagogisch handelen en goed klassenmanagement vormen een stevig fundament voor effectief lesgeven.
Omgaan met gedrag vereist aandacht; in de klas maar ook in de school als geheel. Een standaardprogramma daarvoor is vaak niet toereikend. Bazalt heeft een instrument ontwikkeld dat u helpt de benodigde acties op verschillende niveaus in kaart te brengen en te prioriteren: de Scan Gedragsmanagement.

Na een intakegesprek start het traject Gedragsmanagement met een toelichtende bijeenkomst op de 10 factoren van de scan. Vervolgens kan de scan online worden ingevuld door alle teamleden. Het teamresultaat, weergeggeven in het schoolprofiel wordt besproken met directie/team. Vervolgens kan een actieplan voor het komenden schooljaar worden opgesteld en uitgevoerd.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Zeeland
  • Zuid-Holland
  • Specialisme
  • Procesbegeleiding
  • Educatief Partnerschap school & ouders
Recensies