Regenboog Train de Trainer Middenbouw

Prijs

€ 645,00

Duur

3 dagen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Trainer worden

In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen worden geholpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan de achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en de eigen vaardigheden worden vergroot. Daarnaast leren de leerkrachten specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale vaardigheidstraining voor kinderen toepassen. Klik hier voor de printfolder met meer informatie.

Werkwijze
Cursusdag 1
- Achtergronden rondom de sociale opvoeding van kinderen.
- Leerkrachtvaardigheden bij moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen.
- Kennismaking met het kinderspel, een instrument waarmee op eenvoudige wijze lessen rond de sociale opvoeding van kinderen kunnen worden vormgegeven.

Cursusdag 2
- Omgaan met conflicten, grenzen bieden en kunnen hanteren.
- Verdere kennismaking met het kinderspel, en hulp bij het opzetten voor een eigen programma voor de klas.
- Het afnemen van een veiligheidsthermometer, een instrument om het veiligheidsbeleven van de kinderen binnen school in kaart te brengen.
- Start van het leren vormgeven van een sociale vaardigheidstraining.

Cursusdag 3
- Verdere kennismaking met het kinderspel, en hulp bij het opzetten voor een eigen programma voor de klas.
- Vervolg van het leren vormgeven van een sociale vaardigheidstraining.
- We bekijken de uitkomst van de afname van de Veiligheidsthermometer en bespreken het vervolg.

Zelfstudie-uren
- ter voorbereiding op elke cursusdag vragen verzamelen 
- in de cursus aangeleerde lessen in de praktijk uitzetten (3 zelfstudie-uren)
- lezen van de reader (200p.) en de vier bijgevoegde boekjes (3 zelfstudie-uren).

Opbrengsten

Na certificering voldoet de cursist aan de volgende kenmerken. De leerkracht kan:
- Regenboogspelen voor kinderen gebruiken
- Kent het Regenboogspel voor leerkrachten, kan daarover vertellen in het eigen team
- Kent verschillende achtergronden in de sociale opvoeding van kinderen
- Kan een Regenboogtraining van 10 keer in de eigen klas verzorgen (een expliciete sociale vaardigheidstraining).

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Sociale competentie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Werkproces(sen)
 • Advies geven aan collegae (Collegiale Constitutie)
 • Sector(en)
 • Havo
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
Recensies