Protocol Dyslexie voor vrijescholen

Prijs

€99,-

Duur

1 middag

Punten

3 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Sinds 2009 kan voor basisschoolleerlingen van 7 tot en met 12 jaar onder bepaalde voorwaarden aanspraak worden gemaakt op vergoede dyslexiezorg. De school fungeert hierbij als poortwachter en dient bij doorverwijzing naar de zorg een goed gedocumenteerd dossier te overleggen.

Karin van der Weijden (dyslexiespecialist) licht de inhoud van het in april 2016 verschenen ‘Protocol Dyslexie voor vrijescholen’ toe. Door het in het protocol uitgewerkte stappenplan te volgen, kunnen op school lees- en spellingproblemen vroegtijdig onderkend en aangepakt worden en kan worden voldaan aan de eisen die worden gesteld aan het traject voorafgaand aan de vergoede dyslexiezorg. Ook zal aandacht worden besteed aan de zorg voor leerlingen die niet voor vergoede zorg in aanmerking komen en aan de begeleiding van leerlingen die het behandeltraject in de zorg hebben afgesloten.

Het verdient aanbeveling om vooraf de publicatie ‘Protocol Dyslexie voor vrijescholen’ door te nemen.

Opbrengsten

Deelnemers kunnen aan de hand van het ‘Protocol Dyslexie voor vrijescholen’ een protocol voor hun eigen school opstellen en uitvoeren.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Utrecht
  • Specialisme
  • Toetsing / Analyse
  • Opleiden & professionaliseren
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies