Training Kagan Coöperatief leren Level 2: Persoonlijke en sociale ontwikkeling stimuleren

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Congres / conferentie

Beschrijving

In deze training krijgt u inzicht hoe u met de 5 tools van Kagan Coöperatief Leren persoonlijkheidsontwikkeling, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken stimuleert. U leert hoe u sociale vaardigheden kunt oefenen binnen 'de gewone' lessen en hoe u de 5 tools kunt verankeren in uw dagelijkse praktijk.

Inhoud & Werkwijze

Het oefenen van de sociale vaardigheden vindt plaats binnen ‘de gewone’ lessen. In deze training wordt u uitgedaagd anders te kijken naar gedrag en te reflecteren op uw denken en handelen als “professional”.

Met 5 tools van Kagan Coöperatief Leren activeert u zelfontplooiing, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken: iedereen mag er zijn!
Samen vormen we een (h)echte groep actieve leerders!

1. U krijgt inzicht in:

 • hoe u met uw groep met behulp van vijf tools sociale vaardigheden verankert;
 • hoe u deze tools kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.

2. U ervaart:

 • hoe u de verbondenheid in teams en klas kunt versterken.
 • Kagan coöperatieve structuren en genereert ideeën voor toepassing in de praktijk.

3. De 5 tools:

Voorbeeldgedrag – sociale rollen- structuren en structureren- bevestiging en bekrachtiging - reflectie en planning.

Interactieve plenaire presentaties worden afgewisseld door gestructureerde interactie in teams en tweetallen. De 5 tools om sociaal vaardig gedrag te activeren worden verankerd, met behulp van Kagan structuren geoefend en de toepassing in de eigen praktijksituatie wordt voorbereid tijdens de training.

Opbrengsten

De training is gericht op ontwikkeling van: Positieve sfeer in de groepen, in de school, sociale verbondenheid; aandacht voor elkaar, meer zelfverantwoordelijk gedrag en zelfontplooiing.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Schoolontwikkeling
 • Opleiden & professionaliseren
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Sociale competentie
 • Werkproces(sen)
 • Het toepassen van coöperatieve leervormen
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie
 • Professioneel vergaderen
 • Direct instructiemodel beleid
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • meer
Recensies