Dyslexiezorg en behandeling

Type

Leerlingenzorg

Beschrijving

De Educatieve Academie zorgt voor diagnostiek en behandeling van de leerlingen met het vermoeden van dyslexie. De behandeling wordt gegeven door gecertificeerde dyslexiespecialisten. De behandelaars, die worden ingezet door de Educatieve Academie, krijgen een speciaal scholingstraject gericht op het werken met het protocol vanuit ONL. De behandeling vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van de Educatieve Academie.

Opbrengsten

Schoolnabije zorg
Het voordeel van het aanbod door de Educatieve Academie is dat wij ruime bekendheid en ervaring hebben met het basisonderwijs. De diagnostiek en behandeling kan dichtbij school plaatsvinden. Behandelaars worden ondersteund door de Educatieve Academie, de behandelaar kent de school, ouders en leerlingen daardoor kan de behandeling beter afgestemd worden binnen de reguliere schoolactiviteiten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Taal / dyslexie
 • Werkproces(sen)
 • Voeren van een oudergesprek
 • Hanteren van afspraken met leerlingen
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Het signaleren van leer- en gedragsproblemen
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
Recensies