Sociale vaardigheid - groepsbehandeling ONL Gedrag

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Alle kinderen willen spelen met vriendjes en bij de groep horen. Sociale vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet goed te gebruiken. De behandeling werkt aan het vergroten van de sociale vaardigheden van het kind. Het kind krijgt zo een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

Voor welke leeftijd?
• Kinderen van 5 t/m  8 jaar
• Kinderen van 8 t/m 12 jaar

Bij welk gedrag?
• Zeer teruggetrokken gedrag, of juist zeer ongeremd gedrag
• Vaak ruzie
• Moeite hebben om vriendjes te maken of te houden
• Vaak niet mee durven doen met het spel van andere kinderen

Wat leren de kinderen?
• Het kind leert te luisteren en vragen te stellen
• Het kind versterkt zijn/haar zelfvertrouwen
• Het kind leert beter samen te spelen en samen te werken

Aanmeldingsprocedure
Folder ONL partner bij gedragsproblemen

 

Opbrengsten

Resultaat
• Een kind dat meer zelfvertrouwen uitstraalt en makkelijker om kan gaan met andere kinderen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Gedragsproblemen
 • Opvoedondersteuning
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Sociale competentie
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
Recensies