Taalbeleid in het VO

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Wanneer besluit je als school je taalbeleid in de steigers te zetten? Voor sommige scholen zijn dat tegenvallende taalprestaties, maar voor veel scholen is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen aanleiding. Deze wet verlangt niet alleen dat het niveau van de beheersing van de Nederlandse taal goed zichtbaar is, maar stelt ook eisen op het gebied van nauwkeurig omschreven doelen, beter doorlopende leerlijnen en een verbeterde aanpak voor taal. Maar waar begin je als school als je je taalbeleid wilt aanpakken?

Vormgeven taalbeleid
Marant helpt scholen met het vormgeven van hun taalbeleid, waarbij het vertrekpunt altijd wordt gevormd door:

 • de visie van de school op taal;
 • een analyse van de taalprestaties;
 • de wensen van het team om taaldomeinen aan te pakken.

Naar aanleiding van deze eerste analyse stellen we met u een taalbeleidsprogramma op, waarin we inzetten op duurzame schoolontwikkeling en samenhangend beleid, zodat er een blijvende verbetering van taalresultaten ontstaat en de leerlingen ook op andere vlakken beter presteren. Mogelijke vervolgstappen zijn:

 • benoemen taalcoördinator
 • samenstellen werkgroep
 • training taalgericht vakonderwijs
 • opleiding taalcoaches

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Gelderland
 • Specialisme(n)
 • Referentieniveaus taal
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Sector(en)
 • VMBO
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Het ontwikkelen van leerlijnen
 • Strategisch beleid opzetten
 • Werken met de referentieniveaus
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Schoolleiding
Recensies