Lerende organisatie & HRM

Uit veel onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de leraar bepalend is als het gaat om goede leerprestaties van kinderen. Aandacht voor HRM en talentontwikkeling is dus zeker de moeite waard. Onderwijsexpertise.nl biedt een groot aantal producten gericht op professionalisering van leraren, schoolteams en management. Ook zijn er trajecten voor schoolontwikkeling en het werken binnen samenwerkingsverbanden.

Toon aanbod

Taalcursus voor pedagogisch medewerkers in de VVE

Training / workshop / opleiding

Allemaal Taal: naar 3F taal op maat Voor het verhogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers stelt de overheid extra geld beschikbaar. Samen met Fontys ...

Lees verder

Zorgprofielen

Adviestraject

U maakt een keuze voor de aanpak van Marant als u het belangrijk vindt: Om samen met de leerkrachten, de intern begeleider en de directeuren ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Leerproblemen

Met de invoering van passend onderwijs zullen er steeds meer kinderen die voorheen naar het speciaal basisonderwijs gingen, in het regulier onderwijs blijven. Deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie, maar ook over leerachterstanden in het algemeen, is daarom belangrijker dan ooit. Onderwijsexpertise.nl biedt een grote variatie aan producten voor het begeleiden en onderzoeken van leerlingen. Daarnaast zijn er speciale trajecten gericht op het verder ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden.

Toon aanbod

Passend onderwijs | HGW Oriëntatiebijeenkomst

Geen kind tussen wal en schip!Passend Onderwijs, 1-zorgroute en handelingsgericht werken worden in één adem genoemd in onderwijsland alsof het dé manier is om vorm ...

Lees verder

Passend onderwijs na de dyslexiebehandeling

Hoe biedt u passend onderwijs aan leerlingen die hun dyslexiebehandeling hebben afgerond? Tijdens de intensieve behandelperiode is vaak vooruitgang geboekt, zowel op didactisch als emotioneel ...

Lees verder