Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op school leren kinderen spelenderwijs met elkaar om te gaan, naar elkaar te luisteren en samen te werken. De school is daarom bij uitstek de plaats om actief aandacht te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en deze te stimuleren. Dit kan door het beleid van scholen te richten op zaken als pesten of veiligheid, maar ook met speciale programma’s. Onderwijsexpertise.nl biedt u tal van begeleidingstrajecten en -producten ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling

Toon aanbod

PRIMA anti-pestmethode

De PRIMA-methode is een schoolbrede aanpak die leerlingen, leerkrachten en ouders betrekt bij de aanpak van pesten. Om pesten te voorkomen en te stoppen wordt ...

Lees verder

HGPD in peuterspeelzalen en kindcentra brengt ´pedagogisch optimisme´

Leerlingenzorg

HGPD staat voor Handelingsgerichte Procesdiagnostiek. Het is een totaalaanpak om kwetsbare kinderen beter en effectiever te begeleiden. Met HGPD leren kwetsbare kinderen sterker te staan in ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Rekenen

Deze maand staat het rekenen centraal in aanloop naar de ‘Grote Rekendag’ op 22 maart. Op Onderwijsexpertise.nl vind je experts en aanbod op het gebied van rekenen, zoals aanvankelijk rekenen, beginnende gecijferdheid, getallen, meten en meetkunde, referentieniveaus rekenen, verbanden, verhoudingen en voortgezet rekenen. Natuurlijk hebben onze experts ook tips voor de Nationale Rekendag.

Toon aanbod

Spel in de rekenles - groep 1-2

Training / workshop / opleiding

Kinderen zijn op jonge leeftijd spontaan bezig met activiteiten die wiskundige elementen bevatten. Voorbeelden zijn: leeftijd symboliseren met vingers, torens bouwen, limonade inschenken. Zij zijn ...

Lees verder

Uitdagend blijven rekenen

Training / workshop / opleiding

In elke klas zitten leerlingen die de rekenstof van een methode makkelijk aankunnen. Zij zullen meer moeten worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. Welke materialen ...

Lees verder