Leerproblemen

Met de invoering van passend onderwijs zullen er steeds meer kinderen die voorheen naar het speciaal basisonderwijs gingen, in het regulier onderwijs blijven. Deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie, maar ook over leerachterstanden in het algemeen, is daarom belangrijker dan ooit. Onderwijsexpertise.nl biedt een grote variatie aan producten voor het begeleiden en onderzoeken van leerlingen. Daarnaast zijn er speciale trajecten gericht op het verder ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden.

Toon aanbod

Dyslexiezorg

Vanaf 2009 is de diagnose en behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Voordat dyslexie bij kinderen kan worden ...

Lees verder

Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD)

Leerlingenzorg

Elke school heeft leerlingen met ernstige RekenWiskunde-problemen. Ondanks de extra ondersteuning die deze kinderen krijgen, stagneert de rekenontwikkeling. Als leerkracht vraag je je weleens af ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Pesten/Veilige school

De ‘Dag tegen pesten’ op 19 april is dé gelegenheid om op jouw school, samen met leerlingen, ouders en leerkrachten aandacht te besteden aan pesten. Op Onderwijsexpertise.nl vind je een waaier aan mogelijkheden en experts bij jou in de buurt die je deze week, maar ook structureel kunt aanspreken op pesten, preventie van pestgedrag, het bieden van oplossingen bij problemen, positief klasseklimaat of een vreedzame school en buurt.

Toon aanbod

Seminar Samen pesten stoppen

Congres / conferentie

Wil je als leraar in het PO of VO tools om pesten binnen je school te voorkomen en aan te pakken? In dit seminar verzorgt ...

Lees verder

Pesten: hoe voorkom je het en hoe ga je ermee om?

Congres / conferentie

Pesten is iets van alle tijden en zal altijd voorkomen. Pesten vindt op allerlei plekken en allerlei manieren plaats, en vaak niet openlijk zichtbaar: op ...

Lees verder