Opbrengstgericht werken

Scholen die systematisch de toetsgegevens van leerlingen analyseren en die vervolgacties ondernemen als dat nodig is, presteren beter. Dat blijkt uit gegevens van de Onderwijsinspectie. Maar wanneer werkt een school echt opbrengstgericht en wat is daar voor nodig? Via de tools en adviestrajecten op Onderwijsexpertise.nl kunnen scholen hun kwaliteitsbeleid tegen het licht houden. Daarnaast biedt Onderwijsexpertise.nl verschillende producten om opbrengstgericht werken op school in te voeren en te borgen.

Toon aanbod

Energizers in de klas: verbeteren van je klassenklimaat

Training / workshop / opleiding

Een goede sfeer in de groep is voorwaarde voor effectief onderwijs. Om deze sfeer te verbeteren kun je gebruik maken van energizers: oefeningen om de ...

Lees verder

Opbrengstgericht werken bij taal/ lezen

De cursus opbrengstgericht werken richt zich op het versterken van een opbrengstgerichte cultuur op alle niveaus van de organisatie: in de klas, binnen de zorgstructuur ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Passend Onderwijs

In juni vindt de ‘Week van het zieke kind’ plaats. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Hoe geef je als school invulling aan passend onderwijs. Hoe ga je bijvoorbeeld om met leerlingen die tijdelijk en/of langdurig ziek zijn? Hoe zorg je ervoor dat ze betrokken blijven bij de klas en indien mogelijk kunnen blijven leren? Onze experts helpen u graag.

Toon aanbod

Passend Onderwijs HGW

Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken vormen de twee zijden van dezelfde medaille: die van goed onderwijs! Het gaat om doelgericht en systematisch werken en evalueren. ...

Lees verder

Passend onderwijs na de dyslexiebehandeling

Hoe biedt u passend onderwijs aan leerlingen die hun dyslexiebehandeling hebben afgerond? Tijdens de intensieve behandelperiode is vaak vooruitgang geboekt, zowel op didactisch als emotioneel ...

Lees verder