Leerproblemen

Met de invoering van passend onderwijs zullen er steeds meer kinderen die voorheen naar het speciaal basisonderwijs gingen, in het regulier onderwijs blijven. Deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie, maar ook over leerachterstanden in het algemeen, is daarom belangrijker dan ooit. Onderwijsexpertise.nl biedt een grote variatie aan producten voor het begeleiden en onderzoeken van leerlingen. Daarnaast zijn er speciale trajecten gericht op het verder ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden.

Toon aanbod

Opleiding tot Rekenexpert

Naast expert bent u ook inspirator van het rekenonderwijs en het rekenbeleid op school. Scholen vragen in toenemende mate om een expert voor het rekenonderwijs. ...

Lees verder

Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Adviestraject

In juni 2011 is het officiële protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) gepresenteerd door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO). Het ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Ouderbetrokkenheid

Hoge ouderbetrokkenheid levert de school veel voordelen op. Allereerst worden de onderwijskansen van het kind er aanzienlijk door verbeterd. Ouders die de schoolsituatie kennen, die op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over actuele schoolzaken. Onze experts kunnen je o.a. helpen om invulling te geven aan beleid rondom ouderbetrokkenheid.

Toon aanbod

ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs, een zeer actueel onderwerp! De formele invloed van ouders wordt de komende jaren, mede door de komst van passend onderwijs, steeds ...

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Iedereen vindt de samenwerking tussen (voor)scholen, leraren en ouders erg belangrijk. Terecht, want er bestaat ...

Lees verder